onsdag den 29. april 2015

Hjælp vi har brug for at du stiller op til Grønbjerg aktiv forening for alle 19. maj 2015


Hjælp - Vi har brug for digJ

Vi er desværre komme i det problem i Grønbjerg aktiv forening for alle, at vi endnu ikke har fundet en der vil sige ja til at stille op til formandsposten, samt mangler også nogle til at stille op i udvalgene. Så nu har vi valgt at informere via. Runestene, vores hjemme siden og skolens mail, for at fortælle hvad det handler om og håber en frisk læser melder tilbage, men et ønske om at stille op som formand, i et udvalg eller som suppleant.

Det er vigtigt der kommer nogle ind på posterne og at vi på skift tager en tørn for at bevare en god forening og nogle gode fritids tilbud i Grønbjerg.

Bestyrelsen består af trekløveret (formand, sekretær og kasser, samt gymnastikudvalgsformand, badmintonudvalgsformand, ungdomsklubudvalgsformand og fodboldklubudvalgsformand. Her er 4-5 fælle møder om året, derudover har hvert udvalg ca. 4-5 møder om året.

Udvalgsmedlemmer deltager kun på udvalgsmøder og tager hånd om den aktivitet udvalget varetager.

 

Trekløveret:

Formand: Malene Juelsgaard – på valg og ønsker ikke genvalg,

(Malene: Jeg vil gerne fortsætte med at oprette hold på conventus, være hjemmesideansvarlig i samarbejde med Grønbjerg IT og udvalgene. Jeg vil gerne støtte Trevor i at få regnskabet ind på conventus, men med nyt job og arbejde to aftner om ugen har jeg ikke overskud til at fortsætte som formand, men jeg vil gerne være behjælpelig, hvis den nye bestyrelse ønsker det, for at gøre det nemmere for den nye formand)

Sekretær: Lissi Dyrberg – ikke på valg

Kasser: Trevor Mc Evoy – ikke på valg

 

Gymnastikudvalget:

Udvalgsformand: Erik Øster – ikke på valg

Udvalgsmedlemmer: Heidi B. Hansen, Elsebeth Kirk, Mikkel Lauridsen og Ejnar Vendelbo

 

Badmintonudvalget:

Udvalgsformand: Henrik Mortensen – ikke på valg

Udvalgsmedlemmer: er ved at finde nye medlemmer, da Charlotte og Camilla stopper.

 

Ungdomsklubudvalg:

Udvalgsformand: Kaj – på valg og ønsker ikke genvalg

(Connie vil gerne stille op som udvalgsformand for ungdomsklubben)

Udvalgsmedlemmer: Heidi Mouridsen, Gert Kristensen og Klaus Schjerlund.

 

Fodboldudvalg:

Udvalgsformand: Lars Troelsen – på valg og ønsker ikke genvalg

Udvalgsmedlemmer: Der er ved at blive fundet nye for Niels Jørgen og Mads Juelsgaard stopper, på sigt ønsker Søren nilausen også at stoppe.

Til Fodboldudvalget har Claus Bak givet tilsagn om at ville hjælpe.

 

Derudover to suppleanter, som sidder for et år af gangen.

 

Vi håber, at du er frisk til at melde dig til at stille op. Kontakt gerne Malene 21281233. Vi ringer selvfølgelig videre vi tror på det lykkes, så kom friskJ