tirsdag den 23. december 2014

God jul og godt nytår ønskes I alle:) Vi ses i multisalen d. 24/12 kl. 10 - 12 Mens vi venter...


🎅🎄🎅 MENS VI VENTER.   🎅🎄🎅

 

Julen nærmer sig og igen i år holder GAFFA 2013 MENS VI VENTER. d. 24/12

 

I multi og gymnastiksalen vil der være mulighed for at lege, springe, spille forskellige spil og få sved på panden. Der vil være aktiviteter målrettet til både børn og voksne.

Kom og vær med til et par hyggelige timer, en god start på juledagene for børn, voksne, bedsteforældre, fætre/kusiner og Moster Ruth fra Køge.

Vi mødes til fælles opvarmning i multisalen kl 10.00 og ønsker hinanden glædelig jul kl.12.00.

Husk godt humør, nissehue og 20kr. Som betaling for denne formiddag.

 

tirsdag den 5. august 2014

Vi håber, at alle har nydt sommerferien og er klar til at komme i gang igen.
Fodbold for børn starter op i tirsdag i uge 32.
Svømning for årgang 2003 starter op d. 18/8-14.
Svømning skal betale kontingent senest d. 15/8 - 14
Serie 6 skal betale kontingent for efterårssæsonen senest d. 28/8-14.
Der kommer info om gymnastik- og badmintonsæson hurtigst mulig i august.
Vi glæder os til at se dig på et af vores hold.

tirsdag den 6. maj 2014

Fælles generalforsamling tirsdag d. 13. maj kl. 19.00

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dato: Tirsdag d.13. maj.

Tid: 19.00

Sted: I gymnastiksalen


1) Valg af stemmetællere 2 Valg af dirigent og referent 3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år og kommende års aktiviteter 4) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 5) Orientering om kontingenter 6) Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet: Ingen indkomne forslag. 7) Valg af formand (i ulige år) 8) Valg af kasserer (i lige år) – Trevor er på valg, han ønsker genvalg. 9) Valg af sekretær (i lige år) – Lissi er på valg, hun ønsker genvalg. 10) Valg af badmintonudvalgsformand (se § 13 ad 2) – Charlotte er på valg, hun ønsker genvalg. 11) Valg af gymnastikudvalgsformand (se § 13 ad 2) – Malene post er på valg, kan ikke modtage genvalg. 12) Valg af fodboldudvalgsformand (se § 13 ad 2) 13) Valg af klubudvalgsformand (se § 13 ad 2) 14) Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen 15) Valg af revisor og revisorsuppleant - 16) Eventuelt