torsdag den 30. september 2021

Grønbjerg Aktiv Forening For Alle byder hjertelig velkommen til sæson 2020-2021. Efter en lidt anderledes sæson pga. Corona, er vi nu klar med et nyt spændende program. Vi glæder os til at se jer.

lørdag den 14. september 2019

Velkommen til sæson 2019 -2020


Grønbjerg Aktiv For Alle byder velkommen til sæson 2019-2020

På vores hjemmeside www.groenbjerg-aktiv.dk har gymnastik og badminton hver en

blog, hvor invitationer, meddelelser og andet nyttigt info vil være at finde i løbet af sæsonen.

Betaling af kontingent – www.groenbjerg-aktiv.dk
Information, tilmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest efter 2 træninger
1. Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-aktiv.dk
2. Klik på knappen TILMELD øverst på siden.
3. Klik på det hold du ønsker at tilmelde dig - (det hold du eller dit barn går på)

4. Hvis du allerede er medlem (har betalt kontingent ved gymnastik, badminton, fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og herefter adgangskoden. Hvis du har glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt adgangskode og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får tilsendt en ny kode.

5. Nyt medlem: Indtast deltagerens oplysninger. Det er meget vigtigt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse.

6. Melder du dit barn til er det meget vigtig at det er barnets personlige oplysninger
og din egen e-mail adresse.
7. Klik "Tilmeld" og følg vejledningen.
8. Du modtager nu en mail som bekrætielse, der også indeholder en adgangskode du
fremover kan bruge ved tilmeldinger.
Kan du ikke få det til at fungere, er det vigtigt at du kontakter en i bestyrelsen.

fredag den 14. september 2018


Grønbjerg Aktiv Forening For Alle byder velkommen til sæson 2018-2019. 
Igennem vinteren, med opstart i uge 39, vil der være rig mulighed for at deltage på et hold eller leje en badmintonbane. Vi glæder os til at se dig.

tirsdag den 12. september 2017

Grønbjerg Aktiv Forening For Alle byder velkommen til sæson 2017-2018 Igennem vinteren, med opstart i uge 39, vil der være rig mulighed for at deltage på et hold eller leje en badmintonbane.

Betaling af kontingent:
På foreningens hjemmeside www.groenbjerg-aktiv.dk har gymnastik og badminton hver en blog, hvor invitationer, meddelelser og andet nyttigt info vil være at finde i løbet af sæsonen.

Betaling af kontigent - www.gronbjerg-aktiv.dk

Informationer, tilmelding og betaling foregår via vores hjemmeside. Du kan betale med Dankort og E-Dankort.

Tilmeld dig senest efter 2 træninger.


  1. Gå ind på hjemmesiden www.gronbjerg-aktiv.dk
  2. Klik på knappen Tilmelding øverst på siden.
  3. Klik på det hold du ønsker at tilmelde dig - (det barn du eller dit barn går på).
  4. Hvis du allerede er medlem (har betalt kontingent ved gymnastik, badminton, fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og herefter adgangskoden. Hvis du har glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt adgangskode og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får tilsendt en ny kode.
  5.  Nyt medlem: Indtast deltagerens oplysninger. Det er meget vigtigt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse.
  6. Melder du dit barn til er det meget vigtig at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail adresse. 
  7. Klik "Tilmeld" og følg vejledningen. 
  8. Du modtager nu en mail som bekræftelse, der også indeholder en adgangskode du fremover kan bruge ved tilmeldinger. 
Kan du ikke få det til at fungere, er det vigtigt at du kontakter en i bestyrelsen. 

torsdag den 8. oktober 2015

Har du problemer med betaling af kontingentet

Har du problemer med at få råd til at betalte kontingent, eller oplever du tekniske problemer med Conventus, er du altid meget velkommen til at kontakte Minna på telefon: 60 71 73 25.

onsdag den 29. april 2015

Hjælp vi har brug for at du stiller op til Grønbjerg aktiv forening for alle 19. maj 2015


Hjælp - Vi har brug for digJ

Vi er desværre komme i det problem i Grønbjerg aktiv forening for alle, at vi endnu ikke har fundet en der vil sige ja til at stille op til formandsposten, samt mangler også nogle til at stille op i udvalgene. Så nu har vi valgt at informere via. Runestene, vores hjemme siden og skolens mail, for at fortælle hvad det handler om og håber en frisk læser melder tilbage, men et ønske om at stille op som formand, i et udvalg eller som suppleant.

Det er vigtigt der kommer nogle ind på posterne og at vi på skift tager en tørn for at bevare en god forening og nogle gode fritids tilbud i Grønbjerg.

Bestyrelsen består af trekløveret (formand, sekretær og kasser, samt gymnastikudvalgsformand, badmintonudvalgsformand, ungdomsklubudvalgsformand og fodboldklubudvalgsformand. Her er 4-5 fælle møder om året, derudover har hvert udvalg ca. 4-5 møder om året.

Udvalgsmedlemmer deltager kun på udvalgsmøder og tager hånd om den aktivitet udvalget varetager.

 

Trekløveret:

Formand: Malene Juelsgaard – på valg og ønsker ikke genvalg,

(Malene: Jeg vil gerne fortsætte med at oprette hold på conventus, være hjemmesideansvarlig i samarbejde med Grønbjerg IT og udvalgene. Jeg vil gerne støtte Trevor i at få regnskabet ind på conventus, men med nyt job og arbejde to aftner om ugen har jeg ikke overskud til at fortsætte som formand, men jeg vil gerne være behjælpelig, hvis den nye bestyrelse ønsker det, for at gøre det nemmere for den nye formand)

Sekretær: Lissi Dyrberg – ikke på valg

Kasser: Trevor Mc Evoy – ikke på valg

 

Gymnastikudvalget:

Udvalgsformand: Erik Øster – ikke på valg

Udvalgsmedlemmer: Heidi B. Hansen, Elsebeth Kirk, Mikkel Lauridsen og Ejnar Vendelbo

 

Badmintonudvalget:

Udvalgsformand: Henrik Mortensen – ikke på valg

Udvalgsmedlemmer: er ved at finde nye medlemmer, da Charlotte og Camilla stopper.

 

Ungdomsklubudvalg:

Udvalgsformand: Kaj – på valg og ønsker ikke genvalg

(Connie vil gerne stille op som udvalgsformand for ungdomsklubben)

Udvalgsmedlemmer: Heidi Mouridsen, Gert Kristensen og Klaus Schjerlund.

 

Fodboldudvalg:

Udvalgsformand: Lars Troelsen – på valg og ønsker ikke genvalg

Udvalgsmedlemmer: Der er ved at blive fundet nye for Niels Jørgen og Mads Juelsgaard stopper, på sigt ønsker Søren nilausen også at stoppe.

Til Fodboldudvalget har Claus Bak givet tilsagn om at ville hjælpe.

 

Derudover to suppleanter, som sidder for et år af gangen.

 

Vi håber, at du er frisk til at melde dig til at stille op. Kontakt gerne Malene 21281233. Vi ringer selvfølgelig videre vi tror på det lykkes, så kom friskJ

 

søndag den 8. marts 2015

Bliv medlem - husk fælles generalforsamling d. 19. maj 2015


Grønbjerg aktiv forening for alle - 
Bliv en del af bestyrelsen eller et underudvalg.
Vi håber, at I er mange, der er friske til at sige ja tak til en post i bestyrelsen, eller i et af vores fire underudvalg, når vi kontakter jerJ.
Der er fælles generalforsamling tirsdag d. 19. maj og vi har brug for dig, så vi har en bestyrelse og nogle gode underudvalg, som danner rammerne om et godt foreningsliv i Grønbjerg.
Det er os, der skal være aktive og skiftes til at gøre en indsats, både i bestyrelsen, underudvalgene, men også som trænere og instruktører, for at sikre at vi har nogle gode tilbud i Grønbjerg.
Vi glæder os til at du bliver en del af teamet. Til jer der har været instruktører i vintersæsonen og jer der har siddet i bestyrelsen/underudvalgene i året der er gået, samt nye medlemmer i bestyrelsen/underudvalgene er der fælles tur med dejlige udfordringer d. 6. juni.
Der er arbejde i foreningslivet, men også mange glæder og et socialt netværk.  
Du er også meget velkommen til kontakte en fra bestyrelsen eller formanden Malene Juelsgaard 21281233, hvis du sidde og tænker, ja det er lige migJ
Husk - hvis ikke vi selv gør det, så er der ikke nogle andre, der gør det.